OSP Chełst Ochotnicza Straż Pożarna Chełst


Początek istnienia OSP w Chełście notuje się na rok 1945. W tym czasie została powołana do życia straż pożarna w Chełście. Do pierwszych organizatorów należeli:
- druh Józef Zaćmiński – komendant
- druh Jan Zydor – prezes
- druh Franciszek Kazikowski – skarbnik
- druh Bronisław Kubiś – sekretarz
Na wyposażeniu straży pożarnej w ówczesnych czasach był podstawowy sprzęt do gaszenia pożarów, a znajdował się on w remizie, która stała w miejscu dzisiejszego sklepu pana Franciszka Bartkowiak.
Strażacy nie posiadali strojów koszarowych, ani umundurowania bojowego, tak jak to jest teraz. Straż wyjeżdżała tylko do gaszenia pożarów. W posiadaniu była sikawka ręczna z roku 1923 o zaprzęgu konnym, która należy już do zabytków i możemy ją tylko podziwiać.
Na przełomie lat 1960/70 w szeregi straży pożarnej w Chełście wstąpili następujący druhowie: Franciszek Koza, Bogdan Terka, Kazimierz Daniel, Wiktor Dymek, Stanisław Dymek, Franciszek Dymek, Jerzy Laskowski, Bronisław Szymański i inni.
Lata 1977/1978 przyniosły duże zmiany dla naszej straży, ponieważ w tym czasie została oddana do użytku nowa remiza, a w czerwcu 1978 roku strażacy otrzymali samochód typu Żuk, węże i inny sprzęt do gaszenia pożarów. Funkcję kierowcy wyżej wymienionego pojazdu pełnił do roku 2001 druh Franciszek Koza, który w tym samym roku został uhonorowany Złotym Znakiem Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polski.
Kolejnym kierowcą był druh Stefan Zurman, a następnie Bartosz Rembarz. Od 2016 roku funkcję tę pełni trzech kierowców Marek Adamik, Dawid Śpiewak i Damian Śpiewak.
W 1981 roku straż otrzymała motopompę, którą obsługiwał do roku 2009 druh Bogdan Terka.

W roku 1996 powołano nowy zarząd w składzie
- druh Franciszek Koza – prezes,
- druh Bogdan Terka- wice prezes,
- druh Stanisław Dymek – naczelnik,
- druh Zdzisław Śpiewak – skarbnik.
W wyniku starań nowego zarządu OSP z prezesem Franciszkiem Koza oraz wiceprezesem Bogdanem Terka na czele zakupiono Sztandar, którego nadanie odbyło się 14 lipca 1996 roku w 50 rocznicę istnienia jednostki. Obchody rozpoczął przemarsz wszystkich jednostek OSP z towarzyszącą im orkiestrą dętą. Następnie część oficjalna połączona z mszą świętą odbyła się przed remizą w Chełście.
Po dwóch latach od tego wydarzenia czyli w 1998 roku nastąpiła zmiana samochodu na Żuka nowszej generacji, który niestety w dużym stopniu wyeksploatowany służył nam do 2016 roku. Na jego miejsce do naszej jednostki trafił z jednostki OSP Drawsko Star 200 GBM 2,5/8.
Strażacy biorą udział w akcjach, które mają miejsce w naszej gminie i nie tylko.
Do największych pożarów jakie miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach należą:
- hala z drewnem w tartaku w Chełście, gdzie akcja gaśnicza trwała ok 30 godz.
- budynek gospodarczy w Kwiejcach Nowych,
- obora u Państwa Kubiak w Moczydłach,
- budynki gospodarcze w Chełście u Pana Zbigniewa Śmierzchalskiego,
- budynki gospodarcze w Chełście u Pana Tadeusza Zydor,
- budynki gospodarcze w Moczydłach u Pana Czesława Kowal
- domek letniskowy w Kamienniku,
Oprócz tego wielokrotne gaszenie lasów, traw, stogów, usuwanie skutków powodzi spowodowanych ulewnymi deszczami. Nasza straż poza pracami organizacyjnymi, ćwiczeniami bojowymi, gaszeniem pożarów, likwidowaniem miejscowych zagrożeń, bierze udział w życiu kulturalnym i społecznym naszej miejscowości.
W skład obecnego zarządu OSP w Chełście wchodzą:
Sławomir Szmyd – prezes, Bartosz Rembarz – naczelnik, Dominik Szmyd - wiceprezes, Mirosław Bortnowski – sekretarz, Jan Mazur – skarbnik.
Społecznej służby i poświecenia dla dobra wszystkich nie można zapomnieć. Trzeba przekazać następnym pokoleniom te chlubne, strażackie tradycje, by młodzi następcy mogli kontynuować rozpoczęte dzieło ich dziadków, ojców, a tym samym tworzyć historię. Pocieszającym jest fakt, że w ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie działalnością OSP wśród miejscowej młodzieży, która to w ostatnich latach dział w naszych szeregach. 

W przeciagu ostatnich 5 lat nasza jednostka prężnie się rozwija między innymi wyremontowaliśmy remizę, została wymieniona brama, zakupilismy nowe pompy pożarnicze, umundurowanie specjalne, pilarkę, radiotelefony nasobne oraz najpotrzebiejszy sprzęt potrzebny do działań ratowniczo gaśniczch. 

 

Najcześciej czytane na naszej stronie
Pożar traw